شرکت فیزتک به منظور ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه اپتیک و فوتونیک در دانشگاه های سراسر کشور می نماید.

 

*  دوره های در حال برگزای:

کارگاه تکنیک اسپکتروسکوپی UV – VIS (تئوری و عملی)

محورهای آموزشی

  1. معرفی  تکنیک اسپکتروسکوپی UV – VIS
  2.  قوائد حاکم بر اسپکتروسکوپی UV – VIS
  3. کاربردها
  4. انتخاب قطعات مناسب چیدمان آزمایشگاهی
  5. خطاهای اسپکتروسکوپی
  6. کالیبراسیون

جهت ثبت نام و اطلاع از زمان و نحوه برگزاری با شماره 021888364614تماس حاصل فرمائید.