جهت نصب نرم افزار فایل ها با فرمت JPG را به فرمن exe تغییر دهید.