مقالات ISI

شرکت پویش تدبیر کرانه (فیزتک) مفتخر است از زمان تاسیس، بالغ بر 100 دستگاه از محصولات فناورانه تولیدی خود را به بیش از 40 مرکز علمی و صنعتی عرضه نموده و توانسته سهم کوچکی در تولید علم و ارتقای کیفیت بخش پژوهشی در کشور داشته باشد، که نمونه آن ارائه دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته تولید مجموعه به دانشگاه های معتبر کشور می باشد. به طوری که نتایج تحقیقات کاربردی تعدادی از اساتید و پژوهشگران که دستگاه این شرکت را در اختیار دارند، در ژورنال های معتبر به چاپ رسیده و تعداد زیادی دیگر نیز در نوبت چاپ قرار گرفته است. تعدادی از این مقالات در زیر قابل مشاهده هستند.

برای ارسال مقالات خود اینجا کلیک کنید

مقالات چاپ شده در زیر قابل مشاهده خواهند بود:

Micron-sized silica mesh for enhancing the performance of quantum dot sensitized solar cells

Synthesis and optical characterization of CeF3: Al 3+ nanoparticles

Synthesis, characterization and optical properties of tin dioxide nanoparticles

Structural and investigation of luminescence properties of BaF2:Eu nanoparticles

Synthesis and investigation of SnO2:Eu nano photocatalysts in degradation of methylene blue in aqueous environment

Water oxidation by Ni(1,4,8,11- tetraazacyclotetradecane)2+ in the presence of carbonate: new findings and an alternative mechanism

Synthesis and characterization of ultrafine γ-Al2O3:Cr nanoparticles and their performance in antibacterial activity