تعیین رنگ گاردنر مواد مختلف با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر vis-NIR

رنگ گاردنر چیست؟

یک سیستم رنگی است که برای تعیین مقدار زردی یک نمونه، طراحی شده است و اغلب در فرآیندهای تولید برای ارزیابی کیفیت یا جذابیت زیبایی موادی مانند رزین ، اسیدهای چرب ، اسیدهای چرب پلیمریزه شده ، روغن های خشک کننده ، لاک ها و بسیاری موارد دیگر استفاده می شود.

ASTM ، یک سازمان استاندارد بین المللی روش های مختلفی را برای آزمایش رنگ گاردنر نمونه ها تعریف کرده است. در اصل روشی که شامل مقایسه بصری رنگ نمونه با یکی از 18 استاندارد است ، اکنون به روش بسیار دقیق تری توسعه یافته است و نتیجه دقیق را با استفاده از اسپکتروفتومتری ارائه می دهد.

چگونه می توان رنگ گاردنر را اندازه گرفت؟

با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر vis-NIR می توان مقداری برای رنگ گاردنر بدست آورد. نمونه مایع در یک کووت 1 سانتی متری ریخته می شود، اندازه گیری به سرعت و با استفاده از منبع نور C و ناظر 2 درجه انجام می شود. سپس درصد انتقال به طور خودکار اندازه گیری می شود و این نتیجه به مقدار عددی بین 1 تا 18 تبدیل می شود که مربوط به مقدار در مقیاس رنگ گاردنر است.

استفاده از دستگاه بازرسی رنگ چند منظوره PT-100 شرکت پویش تدبیرکرانه این امکان را با استفاده از روش از پیش تعریف شده در نرم افزار آن امکان پذیر می سازد که امکان کار ساده و نمایش خودکار شماره رنگ گاردنر را فراهم می کند.

تعیین تازگی میوه ها به کمک روش سریع، ساده و غیر مخرب طیف بازتابی

تعیین تازگی میوه ها و صیفی جات از جمله مواردی است که همواره خریداران و مصرف کنندگان را با چالش روبرو کرده است. به همین منظور تعریف و پارامتریزه کردن تازگی میوه ها به کمک روش های سریع، کم هزینه و غیر مخرب در تعیین تازگی میوه ها،همواره مورد علاقه پژوهشگران بوده است. طیف سنج نوری مینیاتوری(UV-vis-NIR) به کمک پروب بازتابی فیبر نوری یکی از ابزارهایی است که می تواند در حل این مسأله چاره ساز باشد.

در پژوهشی در دانشگاه بُن (آلمان)، محققان با استفاده از این ابزار توانسته اند پارامترهای مناسب جهت تعیین درجه تازگی فلفل دلمه ای با سه رنگ (زرد ، قرمز و سبز) را در طی یک فرآیند خشک شدن دو هفته ای، مشخص کنند.

 اندازه گیری طیف بازتابی در بازه طیفی 850-500 نانومتر با استفاده از منبع نور هالوژن تنگستن در زاویه بازتاب صفر درجه ، دقت 0.2-6.0 نانومتر( بسته به طول موج و فیبرنوری انعطاف پذیر) ، در نقطه اندازه گیری 2 میلی متر و زمان اندازه گیری کمتر از 1 ثانیه انجام شد. در این آزمایش، قرص سفید انعکاسی با بازتاب بیش از 97% نور در بازه طیفی مذکور به عنوان مرجع بازتاب به کار گرفته شده و داده ها به صورت حاضر در شکل کالیبره شده است.

نتایج نشان می دهد که طیف بازتابی از حدود 58٪ برای فلفل دلمه ای قرمز تازه شروع شده و به 46٪ بعد از 6 روز که فرآیند خشک شدن شروع شده رسیده و در نهایت بعد از 12 روز، به حدود 22٪ ، کاهش یافته است.

به عنوان نتیجه گیری می توان گفت که بررسی طیف بازتابی در کنار سنجش پارامترهای دیگر مانند براقیت و زبری سطح، کاندیداهای مناسبی به عنوان یک رویکرد جدید الکترونیکی برای تعریف و پارامتریزه کردن تازگی میوه هستند.

مرجع:

https://www.mdpi.com/2313-433X/6/11/122/htm